Poker, new fashion in Slovakia

 

 

Poker, nová móda na Slovensku

 

 

 

Slovakia is a young country, full of enthusiasm, who looks with admiration to the rest of Europe. Thanks to the recent increase in the wages and incomes of the local people, comparing with the rest of EU country members, the customs of this land are rapidly evolving.A recent trend which is quickly spreading around the Mittle European country, is the fashion of poker game. Although not to the levels of Italy in fact, that poker is a rapidly growing social and cultural phenomenon.More and more often arise new organizations that promote the spread of this game. Some of these are moreover becoming relatively well known internationally, such as the Golden Club Vegas or Monte Carlo in Bratislava, Kosice.Increasingly are being announced announced amateur tournaments, sometimes involving foreigners, especially with regard to Bratislava. However, the way to go, according to many organizers, is long.

The competition between clubs for example prevents the development of a stable poker – community. It is not enough to create low cost tournaments (entry is usually 12-15 euro) or with many participants (usually around eighty). These tournaments, or festivals, as well are even organized in smaller cities such as Nitra and Žilina.

In Slovakia, however, things are starting in the right way. In these days is going on Celebrity Tour, as has been recently established the Mistrostva Slovenska. An important signal comes out also from the Internet, where along years have been launched many forums, and in the end even a proper website as PartyPoker.

Many Slovaks recognize a lack of organization which have for example the Czech cousins.

In fact, in Czech Republic since a relative long time is organized a national tournament in Pardubice, with many participants from abroad.

But it is also true that the Czech Republic can rely on such a VETRINA as Prague, a city in which more and more tournaments are organized at European or even worldwide level.

 

Tiziano Marasco

Slovensko je pomerne mladou krajinou, plnou nadšenia, na ktorú sa dá pozerať s obdivom v mnohých smeroch aj v porovnaní s inými západnými európskymi krajinami. Vďaka vstupu do Európskej Únie začínajú byť Slováci čoraz otvorenejší novým veciam a výzvam.
Jednou z nich je aj poker, ktorý v tejto stredoeurópskej krajine získava čoraz väčšiu popularitu.Hoci sa ešte stále nenachádza na takej úrovni akú má napr.Taliansko, aj tu je hranie pokeru rýchlo rastúcim fenoménom. V poslednej dobe dokonca možno pozorovať nárast počtu podnikov, ktoré k tomu ešte prispievajú.Niektoré z nich stihli získať medzinárodnú prestíž, ako napríklad GOLDEN CLUB VEGAS v hlavnom meste Bratislava alebo MONTE CARLO v Košiciach.Čím ďalej, tým viac (hlavne v Bratislave) sa na turnaje prihlasuje väčší počet cudzincov. Cesta je však podľa slov samotných organizátorov ešte dlhá.

Problémom je predovšetkým vzájomná konkurencia medzi jednotlivými klubmi, ktorá zabraňuje vytvoreniu ustálenej „poker komunity“. Nestačí len organizovať lacné turnaje (obvyklý vstup je 12 – 15 EUR) s veľkým počtom účastníkom (cca 80), ktoré sa konajú napr. v Nitre a Žiline.

Slovensko sa však nepochybne vydalo tou správnou cestou: v týchto dňoch sa koná Celebrity Tour , nedávno boli vytvorené majstrovstvá Slovenska v hraní pokru. Dôležitým krokom je taktiež vytvorenie webovej stránky PartyPoker.

Slováci sú si vedomí nedostatku organizácie, ktorá je naopak v Českej republike na oveľa vyššej úrovni.

V Pardubicach sa konalo už niekoľko ročníkov celoštátneho pokrového turnaja, s účasťou mnohých zahraničných hostí.

Česi sa môžu spoľahnúť aj na svoje stále lákadlo – Prahu, kde sa organizuje čoraz viac a viac turnajov nielen na európskej ale i svetovej úrovni.

 

Martin Lachký

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*